Vulkan Pre-Rotation ile Device Orientation

Vulkan, geliştiricilere rendering state hakkında OpenGL'e kıyasla çok daha fazla bilgi işleme gücü sağlıyor. Bu da geliştiricilere yeni sorumluluklar yüklüyor; geliştiricilerin OpenGL driver tarafında ele alınan şeyleri uygulaması bekleniyor.


Bunlardan biri device orientation ve bunun yüzey oriantation'l