Swift'te Property Wrapper


Property Wrapper nedir?


Property Wrapper bir özelliğin okuma sırasında nasıl saklandığını veya hesaplandığını tanımlayan ve okuma işlemi sırasında istenilen düzenlemeyi sağlayarak hedef çıkt