Swift'te GCD ve NSOperation -2


Bu yazıda GCD üzerinde yer alan DispatchGroup API'ni detaylı olarak anlatıyor olacağım.