Swift Standard Library Preview Paketi

Standard Library Preview paketi Swift Evolution aracılığıyla Swift standart kütüphanesine kabul edilen, ancak henüz yayınlanmamış özelliklere erişim imkanı sağlıyor.


Görsel Referansı


Paketin github'da yayınlanmasıya yazılımcıların geri bildirimleriyle kütüphaneye katkı sağlamalarının önü açılmış oldu. Standard Library Preview paketi, subranges(where:) ve moveSubranges(_:to:) gibi subranges of collections işlemleri ve RangeSet desteği gibi özelliklere yakın zamanda SE-0270 proposal ile kabul edildi.


Preview Package Kullanımı


Bir Swift Package Manager projesinde kullanmak için, Preview Package'i paket ve hedef bağımlılığı olarak Package.swift dosyasına ekleyin:


Swift Evrim sürecinin bir parçası olarak standart kitaplığa onaylanan yeni addition'lar Preview Package'a otomatik olarak eklenirler.


Tüm addition'lar kapsamlı bir incelemeden geçmesi gerçek dünyadaki geri bildirimlerin yerini alamıyor. Bazen bir API'nın yeteri kadar stable olmadığı anlaşılabiliyor. Preview Package API'lar kilitlenmeden ve resmi bir Swift sürümünde yayınlanmadan önce düzeltilmelerini sağlayabilecek geri bildirimlerin yapılabilmesini sağlıyor.


Standalone Package Kullanımı


Standard Library Preview paketi geliştirilme aşamasındadır ve source'un stable olması amaçlanıyor. Projenizde source kararlılığına ihtiyacınız varsa, onaylanan her standart library proposal'u bağımsız bir paket olarak da kullanabilirsiniz. Preview Package aslında bu ayrı paketlerin her birini re-export bir şemsiye kütüphanesidir.


Örneğin, SE-0270 kullanımı için bağımsız