Swift Koleksiyonları İle Tanışma Zamanı


Görsel Referansı


Swift, veri yapılarını genişletmeye odaklanan açık kaynak kodlu Swift Collections'ı duyurdu. Swift Standart Kütüphanesi şu anda en temel üç genel amaçlı veri yapısını uyguluyor: Array, Set ve Dictionary. Bunlar, çok çeşitli kullanım durumları için araçlar ve özellikle para birimi türleri olarak kullanım için oldukça uygunlar. Swift Collections, daha hızlı ve daha güvenilir programlar yazmanız için sunuldu. Paketin ilk sürümü, en sık talep edilen üç veri yapısı için uygulamaları içeriyor.


Deque


Deque, Array ile benzer şekilde çalışıyor: sıralı, rastgele erişimli, değiştirilebilir, aralıkla değiştirilebilir bir tam sayı indeksli koleksiyondur.

var colors: Deque = ["red", "yellow", "blue"]colors.prepend("green")colors.append("orange")
// `colors` is now ["green", "red", "yellow", "blue", "orange"]colors.popFirst() // "green"colors.popLast() 
// "orange"// `colors` is back to ["red", "yellow", "blue"]

OrderedSet


OrderedSet, dizi ve küme için güçlü bir yapıdır. Hashable protokole uyan herhangi bir öğe türü ile sıralı bir küme oluşturabilirsiniz.

let buildingMaterials: OrderedSet = ["straw", "sticks", "bricks"]

Array, sıralı kümeler bir kullanıcı tarafından belirtilen sırayla kendi elemanlarını korumak ve üyelerinin verimli rasgele erişimli geçişini destekliyor.

for i in 0 ..< buildingMaterials.count {print("Little piggie #\(i) built a house of \(buildingMaterials[i])")}
// Little piggie #0 built a house of straw
// Little piggie #1 built a house of sticks
// Little piggie #2 built a house of bricks

Set, sıralı setler gibi her bir öğenin yalnızca bir kez görünmesini ve üyelik için verimli testler yazılmasını sağlıyor.

buildingMaterials.append("straw")//inserted: false, index:0)
buildingMaterials.contains("glass") //false buildingMaterials.append("glass")//(inserted: true, index: 3)
// `buildingMaterials` is now ["straw", "sticks", "bricks", "glass"]

OrderedDictionary


OrderedDictionary, Dictionary öğelerin sırasının önemli olduğu veya koleksiyondaki çeşitli konumlardaki öğelere verimli bir şekilde erişebilmemiz gerektiğinde kullanılıyor.

Hashable protokole uyan herhangi bir anahtar türü ile sıralı bir sözlük oluşturabiliyorsunuz.

let responses: OrderedDictionary = [
200: "OK",
403: "Forbidden",
404: "Not Found",
]

Katkı Kriterleri


Bu paketin odak noktası, C++ container kütüphanesinde veya Java collections framework'ünde bulabileceğinize benzer şekilde üretim sınıfı veri yapıları kümesidir.


Kaynak: https://swift.org/blog/swift-collections/

#ios #swift #swiftcollections #datastructures

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör