Swift 5.4 Yayınlandı


Görsel Referansı


Swift 5.4 artık resmi olarak yayınlandı. Bu sürüm ile çeşitli dil ve araç geliştirme içerikleri getirildi. Güncellenmiş sürüme Swift.org'dan ve ayrıca Apple Books mağazasından da ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.


Dil Güncellemeleri


Swift 5.4, aşağıdaki yeni dil özelliklerini içeriyor:

  • Çoklu değişken parametre desteği getirildi. (SE-0284)

  • Örtük üye söz dizimi genişletildi. (SE-0287)

  • Sonuç oluşturucular geliştirildi. (SE-0289)

  • Overloading'i destekleyen yerel fonksiyonlar oluşturuldu.

  • Yerel değişkenler için özellik sarmalayıcılar (property wrappers) oluşturuldu.

Not: Derleyici await tanımlayıcı olarak niteliksiz kullanımları düzeltiyor.


Çalışma Zamanı Performansı ve Kod Boyutu İyileştirmeleri


Swift 5.4'te, önceki arama sonuçlarını önbelleğe almak için daha hızlı hash table implementasyonu sayesinde çalışma zamanında protokol uygunluğu kontrolleri önemli ölçüde daha hızlıdır. Bu özellikle, "as?" ve "as!" gibi cast işlemlerini hızlandırır.


func foo(_ a: inout [Int]) {
// Must do copy-on-write (CoW) check here
.a[0]