Play Console Target API Level 29 İçin Son Tarih

Her APK, manifest dosyasında uygulamanın farklı Android sürümlerinde nasıl çalıştığını belirten bir targetSdkVersion'a (target API level) sahiptir.