Kotlin'de Servis Tanımı ve ÖrneğiMerhaba arkadaşlar,

Yazımda sizlere Kotlin'de servis sınıfı nedir, servis sınıfı yazılmak istendiğinde hangi fonksiyonlar kullanılır ve servis sınıfı nasıl yazılır örnekler ile bunlardan bahsedeceğim.


Servis Nedir?


Servisler belirli bir amaca yönelik kullanıcıya hiç fark ettirilmeden yani arayüzsüz arka planda çalışan sınıflardır. Servis sınıfını oluştururken 4 ana method kullanılır bunlar;


  • onStartCommand():Aktivite gibi bir bileşen startService() komutunu kullanarak bir servisi başlatmak istediğinde, sistem bu metodu çağırır. Servis bu metot ile başlatıldığında sonsuza dek çalışabilir . Servisi durdurmak için stopService() komutunun kullanılması gerekmektedir.

  • onBind():Bir bileşen bindService() komutunu kullanarak bir servise bağlanmak istediğinde, sistem bu metodu çağırır. Bu metod için yazdığınız kodlar ile bir IBinder değeri döndürerek istemcilerin servis ile iletişim kurabileceği bir arayüz sağlamanız gerekir. Bu metodu daima çalıştırmanız gerekir, ancak bağlanmaya engel olmak isterseniz null bir değer geri döndürmelisiniz.

  • onCreate(): Bir servis ilk kez oluşturulduğunda bu metot ile çağrılır.

  • onDestroy(): Bir servis kullanılmadığında ve yok edildiğinde , sistem bu metodu çağırır.


Servis Nasıl Oluşturulur?


1.Adım

Öncelikle projemiz üstüne sağ tıklanarak yeni kotlin sınıf oluşturulur.


2.Adım

Bu kotlin sınıfı servis sınıf olarak tanımlıyoruz


3.Adım

Ardından servis metotlarımızı ekliyoruz.


4.Adım

Geldik Servisi yaratmamızın esas sebebine yani arka planda çalışmasını istediğimiz metodu yazmaya ;


5.Adım

Oluşturmuş olduğumuz servisimizi Manifest dosyamız içinde tanımlıyoruz.


6.Adım

Şimdi servisi kullanma amacıyla MainActivity’e ait arayüz üzerinde servisi başlatma, durdurma ve durum bilgisini edinme için 3 buton tanımlıyoruz.