Kotlin'de Lets-Plot ve ÖzellikleriBu yazımızda Kotlin ile istatistikleri, kontrol verilerini ve ölçüler gibi sayısal verileri grafiksel hale getirmek için kullanabileceğimiz Kotlin kütüphanesinden bahsedeceğiz. Kotlin'de grafikleri çizebileceğimiz plot kütüphanesinin neleri desteklediğine ve neler yapabileceğimize birlikte bakalım.


ggplot-like API

Lets-Plot Kotlin API, katmanlı grafik ilkeleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. R için ggplot2 paketini kullandıysanız API kodları tanıdık gelebilir, bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.


Görsel Referansı


Let's Plot'ta yapılan çizimler en az bir katman üzerinde çizilir. Bu katmanda çizim alanı üzerinde boyanmış nesneler oluşturulmasından sorumlu öğeler şunlardır;

  • Data: Her katman için bir kez veya katman bazında veri alt kümesidir. Bir grafik, birden fazla veri kümesini katman başına bir tane olmak üzere birleştirebilir.

  • Aesthetic mapping: Veri kümesinde bulunan elemanların; katman içerisindeki renk, şekil, boyut veya konum gibi görsel özellikleriyle nasıl eşlenebileceğini belirtir.

  • Geometric object: Grafiğin küçük bir parçasını belirten geometrik nesneyi belirtir.

  • Statistical transformation: Girdi verileri üzerinde, istatistiksel özet hesaplar. Örneğin regresyon çizgileri için kullanılan histogramların hesaplanması yapılır.

  • Position adjustment: Geometrik nesnenin son koordinatlarının hesaplanması için bir methoddur. Aynı geometrik nesnenin varyantlarını oluşturmak veya fazla çizimi önlemek için kullanılır.

Let's Plot ile ilgili örneklere ve daha fazla bilgiye buradan