Kotlin'de Diziler

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Kotlin'de dizi kavramını detaylı bir şekilde ele alıyor olacağız.


Diziler, aynı tipten (Int, String, Double ya da oluşturağımız herhangi bir class) verileri saklamamızı sağlar. Peki neden ihtiyacımız vardır dizilere? İki öğrencinin notlarının ortalamasını bulmamız gerektiğini düşünelim. Bunun için basitçe iki değişken tanımlayıp ardından bu değerleri toplayıp ikiye bölerek ortalamasını buluruz.


Şimdi bu işlemi bir sınıftaki öğrencilerin notları üzerinde yaptığımızı varsayalım. Değişken tanımlayarak o değerleri toplayıp ortalama almak fazlasıyla yorucu ve doğru olmayan bir kullanım olacaktır bizim için. İşte bu tür durumlarda diziler imdadımıza yetişirler.


Array sınıfı ile Dizi Tanımlama


Yukarıdaki görselde belirtildiği gibi dizinin eleman sayısı 5 olacak şekilde, Integer veri tipinde, başlangıç değeri olarak da 0 atanacak şekilde Array sınıfı ile bir dizi tanımlamış olduk.

 • val stringArray = Array<String>(5){“”}

 • val doubleArray = Array<Double>(5){1.0}

 • val charArray = Array<Char>(5){‘A’}

 • val IntArray = Array<Int>(5) { (it * it) + 1}

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, dizinin boyutunu tanımlarken belirtiyoruz ve daha sonrasında değiştiremiyoruz. Dizinin boyutunu artırma ya da azaltma işlemleri yapamayız.

Diziye Değer Atama


Kotlin’de bir dizideki verilere index ile ve set metodu ile erişim sağlayıp değer atarız.

val names = Array<String>(3){“”}

names[0] = "Aysel" //index ile dizinin birinci elemanına 
names.set(1, "Aydin") // set metodu ile dizinin ikinci elemanına değer atamış olduk.

Dizideki her elemanın bir index numarası vardır ve her zaman sıfırdan başlar. names dizisinin elemanlarını yazdırmak istersek yaptığımız atamalar sonrası sırasıyla,

 • Aysel

 • Aydin

 • “”

şeklinde olacaktır. Dizinin 3. elemanına herhangi bir değer atamadığımız için default olarak atadığımız değer görünecektir.

val ile tanımlanmış bir değişkenin değerini daha sonradan değiştiremeyeceğimizi önceki yazılarımda belirtmiştik. Burada da diziyi val olarak tanımladık. val, dizinin elemanlarının değişmesine karışmaz. Ama diziyi başka bir dizi ile eşitlemenize izin vermez. Böyle bir duruma ihtiyacınız olduğu durumda var ile tanımlama yapmanız gerekmektedir.

Diziden Değer Okuma


Diziye değer atama işleminde yaptığımız gibi yine index ve get metodu ile değerleri okuyabiliriz.

names[0] //index ile dizinin birinci elemanını
names.get(1) // get metodu ile dizinin ikinci elemanını okumuş olduk

arrayOf() ile Dizi Tanımlama


arrayOf, Kotlin içerisinde kullandığımız bir başka dizi oluşturma metotudur.

 • val names = arrayOf(“Aysel”, “Aydin”, “Barış”)

 • val numbers = arrayOf(15, 25, 36)

 • val mixArray=arrayOf<Any>(15, “Aysel”, true)

İlk iki örnekteki gibi aynı tip değerler olacak şekilde tanımlama yapılabilir. Farklı tip değerleri tutmak istediğimizde de arrayOf<Any>() yapısını kullanarak tanımlama yapabiliriz.


arrayOfNulls() ile Dizi Tanımlama


arrayOfNull<type>(size) ile verilen size kadar null değer içeren dizi tanımlanır.

 • val name = arrayOfNull<String>(4)


Evet arkadaşlar Kotlin'de diziler konusunu bu şekilde ele almış olduk. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur.


#android #kotlin #arrays

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Komünite

Platform

Mobiler.dev Anasayfa
 • Twitter
 • Instagram
 • development_düzenlendi_düzenlendi
 • Youtube
 • slack-icon-black_edited_edited_edited
 • Gri LinkedIn Simge
imageedit_2_9667998092.png
JetBrains Hakkında Detaylı Bilgi Alın

© 2021 by mobiler.dev

Kurumsal Yazar Hesapları

adesso.png
mobilerdevLogo.jpg
Yazarlık Başvurusu Hakkında Bilgi Alın, Başvuru Yapın.
Topluluk Yazarlarını Tanıyın