Kotlin'de Diziler

Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Kotlin'de dizi kavramını detaylı bir şekilde ele alıyor olacağız.


Diziler, aynı tipten (Int, String, Double ya da oluşturağımız herhangi bir class) verileri saklamamızı sağlar. Peki neden ihtiyacımız vardır dizilere? İki öğrencinin notlarının ortalamasını bulmamız gerektiğini düşünelim. Bunun için basitçe iki değişken tanımlayıp ardından bu değerleri toplayıp ikiye bölerek ortalamasını buluruz.


Şimdi bu işlemi bir sınıftaki öğrencilerin notları üzerinde yaptığımızı varsayalım. Değişken tanımlayarak o değerleri toplayıp ortalama almak fazlasıyla yorucu ve doğru olmayan bir kullanım olacaktır bizim için. İşte bu tür durumlarda diziler imdadımıza yetişirler.


Array sınıfı ile Dizi Tanımlama


Yukarıdaki görselde belirtildiği gibi dizinin eleman sayısı 5 olacak şekilde, Integer veri tipinde, başlangıç değeri olarak da 0 atanacak şekilde Array sınıfı ile bir dizi tanımlamış olduk.

  • val stringArray = Array<String>(5){“”}

  • val doubleArray = Array<Double>(5){1.0}

  • val charArray = Array<Char>(5){‘A’}

  • val IntArray = Array<Int>(5) { (it * it) + 1}

Burada dikkat etmemiz gereken nokta, dizinin boyutunu tanımlarken belirtiyoruz ve daha sonrasında değiştiremiyoruz. Dizinin boyutunu artırma ya da azaltma işlemleri yapamayız.

Diziye Değer Atama


Kotlin’de bir dizideki verilere index ile ve set metodu ile erişim sağlayıp değer atarız.

val names = Array<String>(3){“”}

names[0] = "Aysel"  //index ile dizinin birinci elemanına 
names