Kotlin'de Collection Operations


Görsel Referansı


Herkese merhaba. Bu mobide, Kotlin Collection Operations üzerine konuşacağız.


Kotlin Collection Operations; koleksiyonlar üzerinde dönüşüm, sıralama, gruplama ve filtreleme gibi birçok işlemi gerçekleştirebilmemiz ve kurgulayabilmemiz için yardımcı birçok operatör bulundurur. Bu operatörler, bizleri, satırlarca kod yazmaktan ve zaman kaybından kurtardığı gibi oluşabilecek hataları da önler.


Kotlin Standart Library içerisinde birçok Operations mevcut ve bizler de olabildiğince farklı konular ile bu yapılara değinmeye çalışacağız.


Dönüşüm


Koleksiyonda dönüşüm işlemleri gerçekleştirmek istiyorsak transformation operatörlerini kullanmamız gerekir. Birçok dönüşümü rahatlıkla gerçekleştirebilmemiz için Map, Zip, Association, Flatten ve String Representation tanımlamaları mevcuttur.


Map


Map, koleksiyondaki her öğeyi alıp belirttiğiniz işlemi uygular ve bize farklı bir koleksiyon döner. Bu işlem adımları mevcut koleksiyonu etkilemez.

  • mapNotNull ile null değer içermeyen verileri dönüştürebiliriz.

  • mapIndexed ile koleksiyondaki değerlerin index ve value bilgilerine ulaşıp dönüşüm işlemlerini gerçekleştirebiliriz.Zip


İki koleksiyonu birleştirmek istediğimize zip operatörünü kullanabiliriz.