Kotlin 1.5.30-M1 Yayınlandı


Görsel Referansı


Kotlin 1.5.30'da gelen yeni özellikler arasında: Native Apple Silicon desteği, pod'lar için geliştirilmiş Kotlin DSL yapılandırması, çok platformlu uygulamalarda platformlar arasında özel yerel kitaplıkları paylaşma yeteneği, uygulamalar için daha iyi bir hata ayıklama deneyimi de var.


Bu yazı, 1.5.30-M1'de sunulan aşağıdaki özelliklere genel bir bakış sağlıyor:

 • Apple Silicon için native destek.

 • CocoaPods Gradle eklentisini kullanarak esnek pod yapılandırması için geliştirilmiş Kotlin DSL formatı.

 • Kotlin/Native ile birlikte gelen platforma bağlı kitaplıkların yanı sıra çok platformlu uygulamalarda platformlar arasında özel cinterop kütüphanelerini paylaşma yeteneği.

 • JavaScript kaynak haritası oluşturma sayesinde Kotlin/JS IR arka ucu için daha iyi hata ayıklama deneyimi.


Apple Silicon İçin Native Destek


Önceden, Apple Silicon kullanılan bilgisayarlarda Kotlin uygulamaları oluşturmak ve çalıştırmak istiyorsanız Rosetta çeviri ortamını kullanmanız gerekiyordu. 1.5.30 ile artık buna gerek yok. Doğal olarak Apple Silicon donanımındaki tüm hedefler için uygulamalar oluşturabilirsiniz.


1.5.30'da tanıtılan yeni target'ler – macosArm64, iosSimulatorArm64, watchosSimulatorArm64 ve tvosSimulatorArm64 – Kotlin kodunu Apple Silicon'da native olarak çalıştırmayı mümkün kılıyor.


CocoaPods Gradle Eklentisi İçin Geliştirilmiş Kotlin DSL


Kotlin 1.5.30, aşağıdakiler için yeni bir DSL formatı ve yeni parametreler sağlayarak CocoaPods yapılandırmasını iyileştiriyor:

 • Framework'ün dinamik veya statik versiyonunu tanımlama.

 • Dışa aktarma bağımlılıklarını açıkça etkinleştirme.

 • Bitcode yerleştirmeyi etkinleştirme.


cocoapods {
  frameworkName = "MyFramework" //This property is deprecated and will be removed in future versions
  <