SplashScreen API Kullanarak Splash Ekranı Oluşturma

Güncelleme tarihi: 13 Nis


Görsel Referansı


Splash ekranı, bir uygulama başlatıldığında kullanıcının gördüğü ilk ekrandır. Splash ekranı, kullanıcın uygulama hakkında fikir sahibi olduğu ilk ekran olması sebebiyle oldukça önemlidir.


Splash ekranlarında genellikle uygulama logosu, uygulamanın ismi, uygulamaya ait animasyonlar ve görseller gösterilir.


Bu mobide SplashScreen API kullanarak bir splash ekranı oluşturmayı öğreneceksiniz.


Neden SplashScreen API?


Android 12'deki birçok yeni özellikten biri olan SplashScreen API daha hızlı ve kolay bir şekilde Splash ekranı oluşturmanıza olanak sağlar.


Splash Screen

Android Studio'da "Empty Compose Activity" seçerek yeni bir proje oluşturun.


build.gradle(app) içerisine Splash Screen API kütüphanesini ekleyin.

implementation 'androidx.core:core-splashscreen:1.0.0-beta02'

Tema Oluşturma


Splash ekranında göstermek istediğimiz logoyu res klasörü altında bulunan drawable dosyasına ekleyin.


res->values->themes klasörü altında bulunan themes.xml dosyasını açın. Burada parent değeri "Theme.SplashScreen" olan yeni bir tema oluşturun.


Temanın içerisine kullanmak istediğiniz özellikleri ekleyin:

  • windowSplashScreenBackground: Splash ekranının arka plan rengini belirtir.

  • windowSplashScreenAnimatedIcon: Splash ekranı için kullanacağınız logoyu belirtir.

  • windowSplashScreenAnimationDuration: Splash ekranında gösterilecek olan animasyonun süresini belirtir.

  • postSplashScreenTheme: Splash ekranından sonra gelecek olan temayı belirtir.

<style name="Theme.SplashScreenTheme" parent="Theme.SplashScreen">
    <item name="windowSplashScreenBackground">@color/white</item>
    <item name="windowSplashScreenAnimatedIcon">@drawable/logo<