Jetpack Compose ile Firebase Google Sign-In

Bu mobide, Jetpack Compose kullanarak Firebase ile Google Sign-In işleminin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.