Jetpack Compose’da Özelleştirilebilir Tema Oluşturma


Görsel Referansı


Bildiğiniz üzere Jetpack Compose ile birlikte, klasik Android programlamaya göre çok daha hızlı ve daha az kodla UI yazılabilir hale geldi. Tabii Compose ile beraber birçok şey de değişmiş oldu. Bu değişikliklerden biri de temalar üzerineydi. Bu mobide, Jetpack Compose ile nasıl özelleştirilebilir tema oluşturabileceğinizi öğreneceksiniz.


Color (Renk)

Öncelikle, temaya uygulamak için renkleri tanımlayın.


val Red = Color(0xFFFF0000)
val Red2x = Color(0xFF8D0000)
val Pink = Color(0xFFFFC0CB)
val Pink2x = Color(0xFFFF92A5)
val White = Color(0xFFFFFFFF)
val Black = Color(0xFF000000)
val Yellow = Color(0xFFFFFF00)
val Yellow2x = Color(0xFFB9B900)
val Blue = Color(0xFF0000FF)
val Blue2x = Color(0xFF0000A3)
val Orange = Color(0xFFFFA500)
val Orange2x = Color(0xFFBB7900)
val Green = Color(0xFF00FF00)
val Green2x = Color(0xFF008B00)

Şimdi ise renkleri kullanmak için ThemePalette adında bir sınıf oluşturun. Cihazın açık-koyu mod durumundaki değişikliklerine uygulamanızın anında tepki vermesi için updateColors adında bir fonksiyon tanımlayın.


class ThemePalette(
  primary: Color,
  primaryVariant: Color,
  secondary: Color,
  secondaryVariant: Color,
  textPrimary: Color,
  textSecondary: Color,
  background: Color,
  surface: Color,
  error: Color,
  onPrimary: Color,
  onSecondary: Color,
  onBackground: Color,
  onSurface: Color,
  onError: Color,
) {
  var primary by mutableStateOf(primary)
    private set
  var primaryVariant by mutableStateOf(primaryVariant)
    private set
  var secondary by mutableStateOf(secondary)
    private set
  var secondaryVariant by mutableStateOf(secondaryVariant)
    private set
  var textPrimary by mutableStateOf(textPrimary)
    private set
  var textSecondary by mutableStateOf(textSecondary)
    private set
  var background by mutableStateOf(background)
    private set
  var surface by mutableStateOf(surface)
    private set
  var error by mutableStateOf(error)
    private set
  var onPrimary by mutableStateOf(onPrimary)
    private set
  var onSecondary by mutableStateOf(onSecondary)
    private set
  var onBackground by mutableStateOf(onBackground)
    private set
  var onSurface by mutableStateOf(onSurface)
    private set
  var onError by mutableStateOf(onError)
    private set

  fun updateColors(palette: ThemePalette) {
    primary = palette.primary
    primaryVariant = palette.primaryVariant
    secondary = palette.secondary
    secondaryVariant = palette.secondaryVariant
    textPrimary = palette.textPrimary
    textSecondary = palette.textSecondary
    background = palette.background
    surface = palette.surface
    error = palette.error
    onPrimary = palette.onPrimary
    onSecondary = palette.onSecondary
    onBackground = palette.onBackground
    onSurface