Jetpack Compose'da Layout

Bu mobide, Jetpack Compose ile kullanılan layout'ları öğreneceksiniz.