IntelliJ IDEA Templates - Live Templates

Güncelleme tarihi: 17 Haz 2021

Live Templates, kod içerisinde döngüleri, obje tanımlamalarını, loglamaları ve if-else gibi koşulları hızlı bir şekilde yazmamızı sağlayan templateleri ifade eder.


Live Template’ler prefix operasyonu olduğu için kodlamadan önce ilgili template uygulanması gerekir.

livetemplate

IDE Default Live Templates


IntelliJ IDE'si ile beraber kullanabileceğiniz bir çok default live template bulunuyor. Aşağıdaki tabloda bir kaçını görebilirsiniz.


| Template | Tanım | Kod Örneği |
| :------: | :------: | :----- |
| fun0 | <p>Parametre içermeyen<br />fonksiyon</p> | <p>fun \$NAME$() : \$RETURN$ {<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;$END$<br />}</p> |
| fun1 | 1 Parametreli fonksiyon | <p>fun \$NAME$(\$PARAM1$ : \$PARAM1TYPE$) : \$RETURN$ { <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;\$END$<br/>}</p> |
| ifn | if null kod bloğu | <p>if (\$VAR$ == null) { <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;\$END$<br/>}</p> |
| inn | if not null kod bloğu | <p>if (\$VAR$ != null) { <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;\$END$<br/>}</p> |
| fori | for loop | <p>for(int \$INDEX$ = 0; \$INDEX$ < \$LIMIT$; \$INDEX$++) { <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;\$END$<br/>}</p> |
| iter | Iterate (for-in loop) | <p>for(\$VAR$ in \$ITERABLE$) { <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp;\$END$<br/>}</p> |