GooglePlay Dynamic Asset Delivery

Güncelleme tarihi: 23 May 2021


Görsel Referansı


Play Asset Delivery, Google Play’in oyunlar içinde kullanılan yüksek boyutlu görsellerin yüklenmesini kolaylaştıran bir çözümüdür. Play Asset Delivery geliştiricilere görsellerin nasıl yükleneceği konusunda esnek seçenekler sunmaktadır. Küçük bir kütüphanedir ve kullanımı ücretsizdir.


Bu çözümde görseller Google tarafından host edilen bir sunucuda saklanmaktadır. Google Play bu görseller için CDN hizmeti sağlamaktadır. 

Play Asset Delivery textures, shaders ve seslerin içerisinde yer aldığı asset paketleri barındırmaktadır. Çalıştırılabilir kod bulunmamaktadır. Dynamic Delivery aracılığıyla geliştiriciler hangi paketin ne zaman yükleneceğine karar verebilecekler. Yükleme modları; yükleme anında, talep edildiğinde, takip eden işlem ile.

Yükleme Modları


Yükleme Anında (install-time): Uygulama yüklendiğinde paketler de yüklenmiş olur. Bu paketler bölünmüş apk dosyaları içerisinde yer almaktadır. Bu paketler “upfront” olarak bilinmektedir. Bu paketler uygulama yüklendiği andan itibaren kullanılabilir olmaktadır. Kullanıcı tarafından silinemezler veya değiştirilemezler. Google Play’de listelenen uygulama boyutunu arttırmaktadır.


Takip Eden İşlem ile (fast-follow): uygulama yüklendikten hemen sonra bu paketler de yüklenmektedir. Kullanıcı bu paketlerin indirilmesi için uygulamayı açmak zorunda değildir. Bu indirmeler kullanıcının uygulamayı açmasına veya kullanmasına engel değildir. Google Play’de listelenen uygulama boyutunu arttırmaktadır.


Talep Edildiğinde (on-demand): uygulama çalışırken paketler indirilir.


Asset paketleri “takip eden işlem ile” ve “talep edildiğinde” olarak ayarlandığında Google Play Store tarafından saklanır. Bu paketler daha sonra uygulamanın dahili depolama alanını genişletir. Sonrasında bu asset paketlerinin nerede saklandığını Play Core Api üzerinden sorgulayabilirsiniz. Bu dosyalar kullanıcı tarafından silinebileceği veya Play Core SDK tarafından çalışma anı sırasında taşınabileceği için uygulama bu dosyaların veya konumlarının varlığını doğrulayamaz.Asset Güncellemesi


Uygulama güncellendiğinde, “yükleme anında” olarak ayarlandığında paketler otomatik olarak güncellenir. Geliştiricinin ekstra bir şey yapmasına gerek yoktur.


“Takip Eden İşlem ile” ve “Talep Edildiğinde” seçeneği seçildiğinde şu adımlar takip edilir;


  1. Güncellenen uygulama içeriği cihazdaki güvenli bir yere indirilir.


  2. Güncellenmiş uygulama dosyaları, “Yükleme Anında”’ki paketleri içermektedir.


  3. Önceki dosyalar yok sayılır.


  4. Güncelleme dosyaları kopyalanır ve uygulamanın dahili depolama alanında saklanan dosyalara uygulanır.