Flutter date_field v1.0.5 Yayınlandı


Görsel Referansı


Flutter'da bir veri giriş alanından tarih ve saat seçilmesini sağlayan date_field'in yeni versiyonu 1.0.5 yayınlandı. Bu yeni versiyon ile birlikte, kullanıcıdan aynı anda hem tarih hem de saat girişi yapmasını isteyebilirsiniz.


Kullanım


Flutter projenizin pubspec.yaml dosyanıza kütüphaneleri ekleyebilirsiniz.

dependencies:
  ...
  date_field: ^1.0.4

Kütüphaneyi kullanmak için ise;

import 'package:date_field/date_field.dart';

Hadi Başlayalım


Bu pakette 2 eleman bulunmaktadır;

 • DateTimeField

 • DateTimeFormField

Varolan Flutter UI elemanları kurallarına uymaktadır, DateTimeFormField, FormField widget'ını genişletir ve bir DateTimeField widget'ını kapsamaktadır. Bu widget'ların ikisini de desteklenen parametreler ile özelleştirebilirsiniz. Ayrıca mod parametresini kullanarak kullanıcıya tarih mi, saat mi yoksa her ikisini de mi sormak istediğinizi belirtebilirsiniz.


Örnek

Görsel Referansı


DateTimeFormField(
 decoration: const InputDecoration(
  hintStyle: TextStyle(color: Colors.black45),
  errorStyle: TextStyle(color: Colors.redAccent),
  border: OutlineInputBorder(),
  suffixIcon: Icon(Icons.event_note),
  labelText: 'Only time',
 ),
 mode: DateTimeFieldPickerMode.time,
 autovalidateMode: AutovalidateMode.always,
 validator: (e) => (e?.day ?? 0) == 1 ? 'Please not the first day' : null,
 onDateSelected: (DateTime value) {
  print(value);
 },
),

Örneğin tamamının tamamının bulunduğu GitHub projesine buradan ulaşabilirsiniz.


Konuyla ilgili daha fazla bilgi için; https://pub.dev/packages/date_field


#cross #flutter #flutterdatefield #flutterdatetimefield #flutterdatetimeformfield

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör