Flutter'da Statik Kod AnaliziStatik kod analizleri, yazdığımız kodları çalıştırmadan önce kodların sahip olduğu hata potansiyelini en aza indirmek adına hatrı sayılır bir katkı sağlamaktadır. Fayda sağladığı bir başka nokta ise, ilgili yazılım dilinin tavsiye edilen usüllerine göre kod yazılmasına vesile olmasıdır.