Flutter'da Intl Phone Number Input

Intl Phone Number Input, telefon numaralarının uluslararası şekilde girilmesini sağlayan ve Google'ın libphonenumber kullanan basit ve özelleştirilebilir bir Flutter paketidir.


Görsel Referansı


Özellikler

 • Web desteği.

 • RTL dilleri için dil desteği (sağdan sola yazma).

 • Açılır menü, alt sayfa ve iletişim kutusu.

 • Uluslararası biçime göre biçimlendirebilme.

 • PhoneNumber.getRegionInfoFromPhoneNumber ile bölge bilgisi alma.

 • PhoneNumber.getParsableNumber(String phoneNumber, String isoCode) veya PhoneNumber Reference.parseNumber() ile PhoneNumber'ın biçimlendirilebilmesi.

 • Ülkelerin özelleştirilebilir şekilde listelenebilmesi. ör. ['NG', 'GH', 'BJ' 'TG', 'CI']


String phoneNumber = '+234 500 500 5005';
PhoneNumber number = await PhoneNumber.getRegionInfoFromPhoneNumber(phoneNumber);
String parsableNumber = number.parseNumber();
`controller reference`.text = parsableNumber


Yenilikler

 • country_list.dart'ta Dominik Cumhuriyeti'nin arama kodu düzeltildi.

 • initialValue widget'ta ayarlanırken gerçekleşen ülke değişikliği hatası düzeltildi.

 • PhoneNumberUtil.getNumberType hem mobil hem de web'de düzeltildi.

 • Türkçe ve Rumence için çeviriler eklendi.

 • Tayvan ülke adı güncellendi.

 • Stil yapılandırması eklendi.

 • prefixIcon modundaki yok sayma ve metin alanı aralığı düzeltildi.

 • formatInput false olduğunda sabit başlangıç değerinin biçimlendirilmeme hatası düzeltildi.


Web Desteği


Uygulama dizinine aşağıdaki kod satırlarını eklemek için web/index.html dosyasını düzenleyebilir veya GitHub'daki /example dosyasını ziyaret edebilirsiniz.

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <script src="assets/packages/libphonenumber_plugin/js/libphonenumber.js"></script>
  <script src="assets/packages/libphonenumber_plugin/js/stringbuffer.js"></script>
    <script src="main.dart.js" type="application/javascript"></script>
   </body>
</html>

Kullanılabilir Parametreler

InternationalPhoneNumberInput({
  Key key,this.selectorConfig = const SelectorConfig(),
   @required this.onInputChanged,
   this.onInputValidated,
   this.onSubmit,
   this.onFieldSubmitted,
   this.validator,
   this.onSaved,
   this.textFieldController,
   this.keyboardAction,
   this.keyboardType = TextInputType.phone,
   this.initialValue,
   this.hintText = 'Phone number',
   this.errorMessage = 'Invalid phone number',
   this.selectorButtonOnErrorPadding = 24,
   this.spaceBetweenSelectorAndTextField = 12,
   this.maxLength = 15,
   this.isEnabled = true,
   this.formatInput = true,
   this.autoFocus = false,
   this.autoFocusSearch = false,
   this.autoValidateMode = AutovalidateMode.disabled,
   this.ignoreBlank = false,
   this.countrySelectorScrollControlled = true,
   this.locale,
   this.textStyle,
   this.selectorTextStyle,
   this.inputBorder,
   this.inputDecoration,
   this.searchBoxDecoration,
   this.textAlign = TextAlign.start,
   this.textAlignVertical = TextAlignVertical.center,
   this.scrollPadding = const EdgeInsets.all(20.0),
   this.focusNode,
   this.cursorColor,
   this.autofillHints,
   this.countries
  });
  SelectorConfig({
  this.selectorType = PhoneInputSelectorType.DROPDOWN,
  this.showFlags = true,
  this.useEmoji = false,
  this.backgroundColor,
  this.countryComparator,
  this.setSelectorButtonAsPrefixIcon = false,
});

Kaynak: https://pub.dev/packages/intl_phone_number_input


#cross #flutter #phonenumberinput

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör