Flutter'da Intl Phone Number Input

Intl Phone Number Input, telefon numaralarının uluslararası şekilde girilmesini sağlayan ve Google'ın libphonenumber kullanan basit ve özelleştirilebilir bir Flutter paketidir.


Görsel Referansı


Özellikler

 • Web desteği.

 • RTL dilleri için dil desteği (sağdan sola yazma).

 • Açılır menü, alt sayfa ve iletişim kutusu.

 • Uluslararası biçime göre biçimlendirebilme.

 • PhoneNumber.getRegionInfoFromPhoneNumber ile bölge bilgisi alma.

 • PhoneNumber.getParsableNumber(String phoneNumber, String isoCode) veya PhoneNumber Reference.parseNumber() ile PhoneNumber'ın biçimlendirilebilmesi.

 • Ülkelerin özelleştirilebilir şekilde listelenebilmesi. ör. ['NG', 'GH', 'BJ' 'TG', 'CI']


String phoneNumber = '+234 500 500 5005';
PhoneNumber number = await PhoneNumber.getRegionInfoFromPhoneNumber(phoneNumber);
String parsableNumber = number.parseNumber();
`controller reference`.text = parsableNumber


Yenilikler

 • country_list.dart'ta Dominik Cumhuriyeti'nin arama kodu düzeltildi.

 • initialValue widget'ta ayarlanırken gerçekleşen ülke değişikliği hatası düzeltildi.

 • PhoneNumberUtil.getNumberType hem mobil hem de web'de düzeltildi.

 • Türkçe ve Rumence için çeviriler eklendi.

 • Tayvan ülke adı güncellendi.

 • Stil yapılandırması eklendi.

 • prefixIcon modundaki yok sayma ve m