Flutter'da Freezed KullanımıNeyi çözmek istiyoruz?