Flutter 1.20 Güncellemesi

Google, her sürümde Flutter'ı her platform için daha hızlı ve performanslı hale getirmeye çalışıyor. Flutter 1.20 versiyonu, performans iyileştirmeleri, bir çok yeni widget, platform güncellemeleri gibi bir çok yenilikle birlikte geliyor. Geçmiş tüm versiyonlara bakıldığında 1.20 sürümü şimdiye kadarki en büyük güncelleme diyebiliriz.Performans iyileştirmeleri


  • Google, neredeyse her Flutter versiyonunda uygulama boyutunu düşürmeye yönelik geliştirmeler yapıyor. Bu konuyla ilgili olarak, Flutter ile uygulamalar oluştururken varsayılan olan tree-shake-iconlar için bir performans düzeltmesi eklendi. Bu özellik, kullanılmayan simgeleri kaldırarak uygulamanızın boyutunu azaltıyor.


  • Bir uygulama, ilk çalıştırma sırasında daha yavaş ama sonraki çalıştırmalarda daha akıcı animasyonlara sahipse, bunun nedeni büyük olasılıkla gölgelendirici derleme sarsıntısı'dır. Skia Gölgeleme Dili ile animasyonlar 2 kata kadar daha akıcı hale getirildi.


Görsel Referansı


  • Bir diğer performans geliştirmesi ise Google, web tabanlı mikro karşılaştırmalardaki performansı 15 kata kadar artırarak fare çarpma testini yeniden düzenledi. Sonuç olarak, yaygın olarak kullanılan çeşitli widget' larda görüntülenecek fare imleçleri için destek eklendi.