Firebase Cloud Firestore

Güncelleme tarihi: 22 Ara 2020

Cloud Firestore; verileri kolayca saklamak, sorgulamak amacıyla geliştirilen, Google'ın döküman tabanlı NoSQL veritabanıdır. Yani hiçbir SQL sorgusu yazmadan gerekli tabloları oluşturup document formatı ile kontrol etmemizi sağlamaktadır. Veriler document adı verilen yapılarda saklanır ve document topluluğuna ise collection adı verilir. 

Öne Çıkan Özellikleri


  • Gerçek zamanlı okuma-yazma özelliği sayesinde verilerde herhangi değişiklik olması durumunda, otomatik senkronizasyon yapılarak kullanıcıya her zaman en güncel veriyi sunar.

  • Internet olmadığı durumlarda cihazın lokalinden veriler okunabilir-yazılabilir. İnternet geldiği zaman otomatik olarak cloud veritabanına senkronizasyon yapılabilir.

  • Firebase Authentication ile tam uyumluluğu sayesinde istenirse kullanıcılar sadece yetkileri dahilindeki verilere erişebilir.

  • Veriler Key-Value şeklinde saklanır ve her dokumanın bir id’si olmalıdır. Id'yi kendiniz verebilir veya Firestore oluşturtabilirsiniz.


Firestore Veri Yapısı


Firestore, her biri veri içeren belge koleksiyonlarından oluşan NoSQL belge tabanlı bir veritabanıdır. Bir NoSQL veritabanı olduğundan, ilişkisel bir veritabanında bulacağınız tabloları, satırları ve diğer öğeleri değil, bunun yerine belgelerin içinde bulacağınız key/value çifti kümelerini elde edersiniz. Verileri bir belgeye atayarak dolaylı olarak belgeler ve koleksiyonlar oluşturursunuz ve belge veya koleksiyon yoksa, koleksiyonun her zaman kök (ilk) düğüm olması gerektiğinden sizin için otomatik olarak oluşturulur. 

Fiyatlandırma

 


Proje Entegrasyonu

Firestore'u projemize entegre edebilmemiz için öncelikle bir firebase hesabımız ve bu hesaba bağlı bir projemiz olması gerekmektedir.