Firebase Cloud Firestore

Güncelleme tarihi: 22 Ara 2020

Cloud Firestore; verileri kolayca saklamak, sorgulamak amacıyla geliştirilen, Google'ın döküman tabanlı NoSQL veritabanıdır. Yani hiçbir SQL sorgusu yazmadan gerekli tabloları oluşturup document formatı ile kontrol etmemizi sağlamaktadır. Veriler document adı verilen yapılarda saklanır ve document topluluğuna ise collection adı verilir.