• ozgrefe

ExoPlayer ile Video İşlemleri

Güncelleme tarihi: 17 Haz 2021


ExoPlayer Google'ın YouTube'da kullandığı video oynatıcıdır. Android ile gelen medya oynatıcıdan çok daha kullanışlı ve verimli olduğu için medya oynatma işleri için tercih edilen bir kütüphanedir.


ExoPlayer ile hangi özellikleri kullanacağız?


-Ön planda veya arka planda çalışan bir ses veya video oynatıcısı

-Farklı medya türünde oynatma

-Akışın başlaması, akışın kalitesi gibi durumların izlenmesi

-Oynatıcıda oluşabilecek hataların dinlenmesi

-Arka planda oynatıcı çalışırken diğer oynatıcılarla çakışmasının engellenmesi


Gerekensinimler


Android Studio 3.5 veya daha üstü bir versiyon

Minimum Android versiyonu 4.1


1. Adım: Bağımlılık ekleme ve İnternet izni verme


Android Studio'da yeni proje açıp app seviyesindeki build.gradle dosyasına aşağıdaki bağımlılıkları dependency bloğunun içerisine ekleyip sağ üstte çıkan Sync Now 'a tıkladıkdan sonra ExoPlayer ile ilgili bağımlılığı eklemiş olduk.


implementation 'com.google.android.exoplayer:exoplayer:2.11.4'

PlayerView için java 1.8 gerekiyor. Bunun için build.gradle(app modülü) dosyasına aşağıdaki kodu ekliyoruz.


android {
  [..] 
  compileOptions {targetCompatibility JavaVersion.VERSION_1_8}
}

Devamında manifest dosyasını açıp manifest ile application arasına

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> internet izin isteğini ekliyoruz.


<manifest ..>
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
  <application>
    [..]
  </application>
</mainfest>

2. Adım: Video Player ekleme


activity_main.xml dosyasının içerisine aşağıdaki PlayerView component kodunu ekliyoruz.