CloudSight API ile Image Recognition

Güncelleme tarihi: 7 Haz 2021

CloudSight API, resimleri anlamak için image recognition servislerini uygulamamıza kolayca entegre etmemizi sağlayan basit bir REST API' dir. Bu API çektiğimiz resmin içeriğinin açıklamasını bize text olarak geri döndürmektedir.


Bu Mobi' de CloudSight-objc sdk' sı ile çektimiz resmin içeriğini text şeklinde alıp, bu text'i Google'da search etmemizi sağlayan bir demo geliştireceğiz. Bu demoyu geliştirirken CloudSight-objc kaynak kodunda yer alan Example-swift klasörü üzerinden kendi değişikliklerimizi yaparak ilerleyeceğiz. Kaynak koda