Apple, UIWebView için Son Tarihi Uzattı

Apple, iOS ve macOS'ta web içeriklerini uygulamalarımıza hızlı, güvenli ve tutarlı bir şekilde entegre edebilmemizi sağlamak için 2014 yılında WKWebView'ı tasarlamıştı. O zamandan beri UIWebView ve WebView yerine WKWebView tavsiye ediliyordu.