App Store Raporlarına Eklenen Yeni Abonelik Bilgileri