Android Studio Arctic Fox ve Gradle Plugin 7.0 Duyuruldu

Android Studio Arctic Fox'un ilk sürümü (2020.3.1) ile Android Gradle Plugin 7.0.0-alpha01 sürümü Canary kanalı üzerinden yayınlandı. Bu sürümlerle birlikte Android Studio ve Gradle eklentisinin sürüm adlandırmalarında değişikliğe gidildi.

Görsel Referansı


Android Studio'nun Yeni Versiyonlama Sistemi


Yeni versiyonlama sistemi, Android Studio'nun üzerine kurulu olduğu IntelliJ IDEA sürümü hakkında bilgi veren yıl bazlı bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişiklikle birlikte geliştiriciler, IntelliJ IDEA'nın hangi sürümünü kullandıklarını bilebilecekler. Ek olarak, her ana sürüm alfabetik sırayla ilerleyen bir isme sahip olacak. Bunlardan ilki: Arctic Fox!


Artık Android Studio ve Gradle Plugin sürümleri birbirlerinden ayrı olacak şekilde ayarlandı. Bu sayede Android Studio güncellendiğinde derleme ve paketleme şeklindeki değişikliklerin önüne geçilmiş oldu.


Önceki versiyonlama sisteminde sürüm adı 4.3 şeklindeydi. Yeni sistem ile birlikte bu sürümün adı Android Studio Arctic Fox (2020.3.1) Canary 1 veya sadece Arctic Fox olmuş oldu.


Görsel Referansı


Yıl Bazlı Sistem


<IntelliJ Yılı>.<IntelliJ Majör Versiyon>.<Studio Majör Versiyon>