Android Slices

Güncelleme tarihi: 1 May 2021

Slices, Google search app'inde ve umarız ki ileride de daha fazla yerde uygulamadan içerik sunan ui templateleridir. UI templateleridir diyoruz çünkü belli formatda, belli templateler kullanılarak sunulabiliyor. Basitçe widget'lara benzer de denilebilir. Şimdi App Action'ların da developerlara açılmasıyla beraber daha fazla senaryo sağlanabilir. Slices Android 4.4'e kadar uyumlu. Bu da Android Studio'da uygulamayı create ederken görebileceğimiz gibi piyasadaki cihazların ortalama %95'i anlamına geliyor. Slices live-data, scroll edebilen içerik, inline actions, ve uygulamamıza deep link sağlamış oluyor.

Slices tasarlarken 3 nokta önemli.

Interaktif olmalı. Slices içerisinde kullanıcı hızlıca bazı şeyleri gerçekleştirebilmeli.Slices'ın amacına uygun olarak önemli, özet bilgiye erişim sağlamalı. Her şey burada yer almamalı.Modular olmalı. Uygulama dışında da tek başına yaşayabilmeli. Tabi bu uygulama olmadan slices olabileceği anlamına da gelmiyor.

Slices geliştirmek için Android Studio'nun en az 3.2 versiyonu olması gerekiyor.

Bir Slice yaratmak için varolan Android Studio projemizde aşağıdaki imajdaki gibi New --> Other --> SliceProvider ı seçip SliceProvider'dan extend eden bir class yaratmamız gerekmektedir.

Bunu yaptığımızda gradle dosyasına aşağıdaki dependency'lerin eklendiğini ve AndroidManifest.xml dosyasında aşağıdaki gibi provider bloğunun eklendiğini göreceğiz.

implementation 'androidx.annotation:annotation:1.1.0'
implementation 'androidx.slice:slice-builders:1.0.0'Her bir slice bir URI'yle ilişkilidir. Slice herhangi bir yerden görüntülenmek istediğinde bu URI'yla uygulamaya bir binding request gönderilir. Uygulamamız da bu URI istediğini alır ve onBindSlice methodu aracılığıyla Slice'ı build eder. URI'yi karşılayan bir Slice olması durumunda da görüntülenir.

Slices notifications gibi interactive olabilir. Kullanıcının aksiyonuna bağlı bir PendingIntent'i Slice'a ilişkilendirerek actionları tutabilir ve yönlendirebiliriz. onBind methodunun içerisinde bu sefer ilgili pathPrefix'de Slice yaratan methodu return etmemiz gerekecek. Slices kullanıcan input almamızı sağlayacak toggle da olabilirdi. Toggle'ın action'ın negatif ya da pozitif olduğu bilgisini kullanarak da action'ı trigger edebilirdik. Ya da mesela broadcastreceiver'dan aldığı dinamik content'i de gösterebilir. Tüm slices template'leri için link inlecelenebilir.