Android'de Retrofit ile Paging 3 Kullanımı

Güncelleme tarihi: 2 Eki

Bu mobide, Android'de Retrofit ile Paging 3 kullanımını öğreneceksiniz.


Görsel Referansı


Instagram, Twitter gibi veritabanında binlerce verinin tutulduğu uygulamalarda, veri sayfaya yüklenirken kullanıcının beklemesini engellemek için veritabanındaki veriler sayfalandırılarak tutulabilir. Bunu ön yüze aktarırken sayfayı kaydırdıkça sayfa numarasının arttığı ve sayfa numarasına göre yeni verilerin sayfa sonuna eklendiği bir mantık söz konusudur. Bunu, bir Jetpack bileşeni olan Paging 3 kütüphanesi ile sağlayabilirsiniz.


Paging


Paging, ağ üzerinden ya da yerel veritabanından aldığınız büyük ölçekli verileri yüklemek ve görüntülemek için kullanılan bir kütüphanedir.


Paging Kullanımının Avantajları

  • Ağdan getirdiği veriyi bellek içi önbelleğe alır. Bu, uygulamanın veriyle çalışırken sistem kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasını sağlar.

  • Kullanıcı sayfayı kaydırdıkça otomatik olarak veri isteyen taraf özelliştirilebilir.

  • RecyclerView, PagingDataAdapter sağlar.

  • Coroutine, Flow, LiveData ve RxJava desteği vardır.

  • Error handling, retry ve refresh için dahili desteği bulunur.

Paging kütüphanesinin bileşenleri, uygulamanın üç katmanında çalışır:

  • Repository katmanı

  • ViewModel katmanı