Amplify DataStore, Uygulama Verilerini Sıralama ve Senkronize Etme Desteğini Başlattı

AWS Amplify; güvenli, ölçeklenebilir mobil ve web uygulamaları kolayca oluşturmak için geliştirilmiş bir platformdur. Kullanıcıların kimliğini doğrulamayı, verileri ve kullanıcı meta verilerini güvenli bir şekilde depolamayı, verilere seçici erişimi doğrulamayı, makine öğrenimini entegre etmeyi, kullanım ölçümlerini analiz etmeyi kolaylaştırır.